Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

ISSUE No4 (April)

PHILOSOPHY & SOCIOLOGY

I.E. Ditkovskaya
Pages: 7..10
DOI: 10.20339/AM.04-21.007
80,00 Р
S.E. Zverev
Pages: 15..19
DOI: 10.20339/AM.04-21.015
1
80,00 Р

THEORY & PRACTICE OF EDUCATION

М.Б. Аркулис, А.А. Николаев, O.S. Logunova, Ю.И. Савченко, В.В. Королева
Pages: 20..26
DOI: 10.20339/AM.04-21.020
80,00 Р
V.A. Goncharova, V.V. Alpatov
Pages: 27..33
DOI: 10.20339/AM.04-21.027
2
80,00 Р
A.V. Ivanov
Pages: 34..41
DOI: 10.20339/AM.04-21.034
80,00 Р
T.N. Kosheleva, А.В. Бирюкова, D.S. Brazevitch, Я.М. Далингер
Pages: 49..54
DOI: 10.20339/AM.04-21.049
80,00 Р

PROFESSIONAL COMPETENCES

O.M. Shentsova, Irina V. Besedina, С.В. Булычева, Ю.В. Мамаева, Н.П. Приказчикова
Pages: 55..61
DOI: 10.20339/AM.04-21.055
80,00 Р
В.А. Шерегова, А.И. Постельняк, С.В. Медведева, А.С. Медведев
Pages: 62..69
DOI: 10.20339/AM.04-21.062
80,00 Р

ASSESSING UNIVERSITIES AND UNIVERSITY ASSESSMENT

S.D. Reznik, O.A. Sazikina
Pages: 70..78
DOI: 10.20339/AM.04-21.070
80,00 Р

SOCIETY. SCIENCE. EDUCATION

T.E. Zerchaninova, A.S. Nikitina
Pages: 90..94
DOI: 10.20339/AM.04-21.090
80,00 Р
S.V. Hemanova, А.Ю. Кирсанова, E.A. Khomutnikova
Pages: 95..101
DOI: 10.20339/AM.04-21.095
80,00 Р

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

F.S. Juraev
Pages: 102..109
DOI: 10.20339/AM.04-21.102
80,00 Р
A.P. Shalin
Pages: 110..118
DOI: 10.20339/AM.04-21.110
80,00 Р
М.И. Кришталь, А.В. Щекотуров
Pages: 119..123
DOI: 10.20339/AM.04-21.119
80,00 Р

SURVEYS.REVIEWS.FRAGMENTS