Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Cascade approach of increasing science-research component in training of higher qualification specialists

V.A. Oshurkov, O.S. Logunova
80,00 Р

https://doi.org/10.20339/AM.12-16.054

 

V.A. Oshurkov is post-graduate studentoshurkov92@mail.ru; and O.S. Logunova is Dr.Sc. (Engineering), prof., head of sub-faculty logunova66@mail.ru

at Magnitogorsk State Technical University n.a. G.I. Nosov

 

Realized is search of ways for raising effectiveness of transferring of knowledge to cadres with higher qualification. Object of research is Russian national educational system. Subject of research is higher qualification specialists tutoring mechanism. Structure of research are description and realization of waterfall approach for implication practical results of science-qualification works. Research place is Nosov Magnitogorsk State Technical University (MGTU n.a G.I. Nosov). Methods of research are analyze method and specification method.  representation d. Principal result of the research is presentation of cascade approach to transferring knowledge to post-graduate students by using practical results of science-qualification works in educational process. Described approach can be used as recommendation by forming work educational programs of disciplines in closely-related scientific schools at various institutes of of higher education in Russia.

Key words: system of higher education of Russia, higher school, Method of analysis, method of concretization, post-graduate students, science-qualification work, methods of lecturing at high school.

 

References

1.         Buraja, L.V., Kovazhenkov, M.A., Koroleva, V.V., Korotaeva, V.V. and other. Sistema professional'nogo obrazovanija v Rossii: Problemy i perspektivy razvitija. Novosibirsk, 2011.

2.         Koroleva, V.V. Ocenka social'nogo zakaza podgotovki specialistov v mnogourovnevoj sisteme obrazovanija Rossii. Problemy teorii i praktiki upravlenija, 2010, no. 5, pp. 43–52.

3.         Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2015. Moscow, 2015.

4.         Nigmatov, Z.G. Teorija i tehnologii obuchenija v vysshej shkole: kurs lekcij. Kazan, 2013.

5.         GOST R 7.0.11-2011. Sistema standartov po informacii, bibliotechnomu i izdatel'skomu delu. Dissertacija i avtoreferat dissertacii. Struktura i pravila oformlenija.

6.         [URL]: http://intelpro.extech.ru/docs/recom_naimen_rez.php

7.         Logunova, O.S. Iz opyta rukovodstva vypusknymi kvalifikacionnymi rabotami po napravleniju «Informatika i vychislitel'naja tehnika». Matematicheskoe i programmnoe obespechenie sistem v promyshlennoj i social'noj sferah, 2015, no. 2, pp. 58–60.

8.         Ishmamet'eva, E.G., Lesher, O.V. Organizacija samostojatel'noj raboty studentov tehnicheskogo universiteta. In: Innovacionnaya nauka: proshloe, nastoyaschee, buduschee. Magnitogorsk, 2016, pp. 98–100.

9.         Vizualizacija rezul'tatov nauchnoj dejatel'nosti. Magnitogorsk, 2015.

10.       Macko, I.I. Avtomatizirovannaja sistema intellektual'noj podderzhki processov upravlenija proizvodstvom nepreryvnolitoj zagotovki: Thesis dis. ... kand. tehn. nauk. — Orenburg, 2013.

11.       Logunova, O.S., Posokhov, I.A. Classification method of sulfur print image based on characteristics of intensity histogram // Advances in Communication Technology and Systems Proceedings. — Magnitogorsk, 2014. — P. 20-29.