Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

A.L. Bogdanova. On the use of electronic methodical workbook complex citing as an example the discipline “Internet technologies in tourism”

А.Л. Богданова
80,00 ₽

 

Senior lecturer
The Russian International Academy of Tourism
Some aspects of effective use of electronic methodical workbook complex as part of interactive learning are analyzed. On the example of Russian international academy of tourism (RIAT) the author shows that interactive learning with electronic methodical workbook complex provides: high motivation, strength of knowledges, development of creativity and imagination, as well as communication skills and freedom of self-expression.
Key words: electronic methodical workbook complex, interactive learning, efficiency, innovative educational work
 
References:
 
1.                  Sovremennyetekhnologiiobucheniya. Metodicheskoeposobiepoispol'zovaniyuinteraktivnykhmetodovvobuchenii /podred. G.V. Borisovoy, T.Yu. Avetovoy i L.I. Kosovoy. - SPb.: Izd-vo "Poligraf-S", 2002. - S. 48 - 56.
2.                  Ivanova, A.A. Model' interaktivnogo obucheniya spetsialista − menedzhera / A.A. Ivanova// Professional'noe obrazovanie. − M. – 2008. − № 2. − S.22−23.
3.                  Lyur'ya N.A. Formirovanie professional'nykh kachestv pedagoga v sisteme obrazovaniya vuza //Vestn. Tomskogo gos. ped. un-ta (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Vyp. 13 (115). S. 151 – 155.
4.                  Bogdanova A.L., Gur'yanova F.A., Zueva L.A, Rodigin L.A. Shablonno-proektnyy podkhod v metodicheskom obespechenii programmy SPO «Informatsionnye tekhnologii v professional'noy deyatel'nosti» Professional'naya podgotovka v sisteme SPO: metodika i praktika/pod obshchey redaktsiey G.T.Zorinoy; RMAT-Khimki, 2010. – S.22-25.