Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Problem of exam in module rating system of control over study progress of students

N.I. Sidnyaev, S.K. Sobolev
80,00 Р

 

https://doi.org/10.20339/AM.11-16.068  

 

N.I. Sidnyaev is Dr.Sc. (Engineering), prof., head of sub-faculty; S.K. Sobolev is Cand.Sc. (Physic & Mathematic), doc. at Bauman Moscow State Technical University

 

Elaborated is the theme of rating system of monitoring students’ progress, that is effective tool in objective evaluation of knowledge and skills, and also of activizing and planning of more even studies throughout semester. Presented are requirements for mathematical education of students. Examined is the role of exam in the system of rating control, as well as influence of selected parameters of rating system on possibility of obtaining by student one or another mark in discipline subject reckoning exam. Considerable attention is paid to methods of forming of modern worldview during training of engineering cadres. The material would be useful for lecturers and methodists,as well as special sub-faculties at technical universities.

Key words: rating, passing, disciplines, exam, admission, scores, programs, progress, module, control.

 

References

1. Prahova, M.Yu., Svetlakova, S.V., Zaichenko, N.V. Kontseptsiya ballno-reytingovoy sistemyi otsenivaniya rezultatov obucheniya studentov. Vysshee obrazovanie v Rossii, 2016, no. 3, pp. 17–25.

2. Dorofeev, A.A. Funktsii ekzamena v kompetentnostno orientirovannyih obrazovatelnyih tehnologiyah s rubezhno-reytingovyim kontrolem uspevaemosti. Alma mater (Vestnik vyisshey shkolyi), 2013, no. 9, pp. 44–46.

3. Zolotovskaya, L.A. Modulno-reytingovaya sistema obucheniya: metodika reytingovogo kontrolya uspevaemosti kursantov. Alma mater (Vestnik vyisshey shkolyi), 2013, no. 10, pp. 53–55.

4. Solyankina, N.L. Reytingovaya sistema otsenivaniya individualnogo progressa slushateley kursov povyisheniya kvalifikatsii v usloviyah distantsionnogo obucheniya. Alma mater (Vestnik vyisshey shkolyi), 2013, no. 2, pp. 43–46.

5. Sazonov, B.A. Ballno-reytingovyie sistemyi otsenivaniya znaniy osobennosti rossiyskoy praktiki. Obrazovanie i nauka, 2012, no. 9, pp. 15–24.

6. Sidnyaev, N.I., Sobolev, S.K. Kontseptualnyie osnovyi matematicheskogo obrazovaniya v tehnicheskom vuze. Vyisshee obrazovanie v Rossii, 2015, no. 7, pp.  36–41.

7. Sidnyaev, N.I., Sobolev, S.K. Mehanizmyi sovershenstvovaniya matematicheskogo obrazovaniya v tehnicheskom vuze. Alma mater (Vestnik vyisshey shkolyi), 2015, no. 6, pp. 5–14.

8. [URL]: http://engjournal.ru/catalog/pedagogika/hidden/1191.html

9. Admissions, faculty, students & instruction. Washington, 1991, рp. 64.

10. Ogorelkov, B.I., Erunov, V.P. Training and estimation of quality of training specialists with higher education. International conference of engineering education. Moscow, 1995, pp. 18–22.