Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Midterm attestation of students with participation of employers as factor of improving the quality of education

V.V. Usmanov , T.V. Guskova, Ya.S. Durneva
80,00 Р

 

https://doi.org/10.20339/AM.08-17.068

 

V.V. Usmanov is acting rector of university, Dr.Sci. (Pedagogy) and Cand.Sci. (Engineering), prof.; T.V. Guskova is Cand.Sci. (Pedagogy), doc.; and Ya.S. Durneva is graduate student at Penza State Technological University e-mail tvg120@penzgtu.ru

 

Actuality of the article is substantiated by the necessity of providing high quality of education in contemporary society. The concept of “quality of education” is being considered as complex characteristic of educational activity and training of students. The subject of the research is control over quality of educational process at high school with reference to needs of enterprises employers in highly qualified personnel, in favor of whom educational activity of university is carried out, by evaluation of degree of achieving planned results of educational program. The objective of the research is to develop organizational forms of attestation of of high school with participation of representatives of enterprises employers. In the article presented is the analysis of organization interaction of Penza State Technological University with enterprises employers in frames of realization of midterm attestationt.

Key words: quality of education, midterm attestation, current control over progress, enterprises employers.

 

References

1. Guskova, T.V. Approach to quality education. Vector of Science of Togliatti State University. 2014, no. 4(19), pp. 44–47.

2. Glotova, E.E. Trebovaniya rabotodatelei k vypusknikam vuzov: kompetentnostnyi podkhod. Person & Education. 2014, no. 4 (41), pp. 184–186.

3. Zolotarev, V.B. Requirements of the employers as basic guidelines for formation of professionally competent specialist. Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. 2015, no. 3, pp. 90–98.

4. Kapelyuk, Z.A., Donetskaya, S.S., & Struminskaya, L.M. Potrebitel'skii monitoring udovletvorennosti kachestvom obrazovatel'nykh uslug v vuze. Standards & Quality. 2006, no. 1, pp. 62–66.

5. Kolesnikov, O.L., Khudyakova, O.Yu., Kolesnikova, A.A., & Tarabrina, Yu.O. Razrabotka i vnedrenie metodiki monitoringa udovletvorennosti rabotodateley urovnem podgotovlennosti studentov. URL: http://iupr.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_2(21)%20%202016.pdf

6. Kubanov, R.A. Quality of higher education through the eyes of the employer. European science review. 2014, no. 5–6, pp. 72–75.

7. Martynenko, O.O., Yakimova, Z.V., & Nikolaeva, V.I. Methodological approaches to assessing graduates' competencies. Higher Education in Russia. 2015, no. 12, pp. 35–45.

8. Opfer, E.A. Monitoring of employers’ requirements as the means of management of the educational process quality at a higher school. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2013, no. 10(85), pp. 89–94.

9. Razuvaev, S.G., & Zheltov, P.V. The multilevel educational complex as a factor of professional socialization optimization of a future expert. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta n.a. V.G. Belinsky. 2012, no. 28, pp. 981–985.

10. Rochev, K.V., & Korshunov, G.V. Interaction of universities, business and government in creation systems of students achievements evaluation and motivation. Azimut nauchnykh issledovanii: pedagogika i psikhologiya. — 2016, no. 5 (1), pp. 99–102.

11. Usmanov, V.V. Obrazovatel'naya deyatel'nost' i mekhanizmy reitinga. Penza, 2002.

12. Yakimova, Z.V. Possibilities of application constructor of tasks to control the level of formation of competences in the context of point-rating system of assessment of student achievement (example of the discipline of “Basics of management of personnel”). Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa. 2013, no. 3 (21), pp. 110–118.